DADES DE TITULARITAT

Esteu visitant el lloc web www.lacoenta.com, d’ara endavant el web, titularitat de Maria Aznar, d’ara endavant la companyia.

Domicili social: C/ Sant Jaume, 1A 03578-Relleu, Alacant
Correu electrònic: info@lacoenta.com

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest avís legal regula l’accés i la utilització del web, que la companyia posa a la disposició dels usuaris d’internet. S’entén per usuari la persona que accedeix, navegue, utilitze o participe als serveis i activitats de la pàgina web.

L’accés i navegació d’un usuari pel web implica l’acceptació sense reserves d’aquest avís legal.

La companyia pot oferir a través de la pàgina web serveis que poden estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies de les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB
L’usuari es compromet a utilitzar el web i els seus els continguts amb la llei, aquest avís legal, els bons hàbits i l’ordre ètica i moral. De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no utilitzar el web o els serveis que es presten amb efectes il·lícits, contraris al contingut d’aquest avís legal, lesius davant els interessos o els drets de tercers. També es compromet a no realitzar accions que puguen danyar, inutilitzar o deteriorar la pàgina web, els seus serveis o impedir que altres usuaris la puguin fer servir correctament.

L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol manera, fer malbé les dades, programes o documents electrònics i similars que hi hagi al web.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics de la companyia o de tercers.

L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material accessible a través del web o dels serveis que s’ofereixen.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com, per exemple, els comentaris, fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector) que la companyia ofereix a la seva web i no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

L’usuari es compromet a no intentar accedir als comptes de correu electrònic o a àrees restringides dels sistemes informàtics de la companyia i, si escau, extreure’n informació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari…) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a la companyia o, si escau, a terceres persones.

Queden expressament prohibides la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de la totalitat o part dels continguts del web, amb qualsevol finalitat, en qualsevol suport i per a qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la companyia. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual de titularitat de la companyia i de tercers.

L’usuari sí que podrà esmentar o compartir pàgines del web a xarxes socials, blocs o altres llocs web mitjançant exclusivament hiperenllaços dirigits cap al web, sempre que en cap moment es causi confusió a altres usuaris i, en tot cas, no es modifique ni manipule de cap manera cap element i quede en tot moment constància de l’autoria i de la titularitat dels continguts.

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que siga única i exclusivament per al seu ús personal i privat. 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE L’AVÍS LEGAL
La companyia es reserva expressament el dret de modificar aquest avís legal. L’ús continuat del web per part de l’usuari després d’aquestes modificacions constituirà reconeixement de la modificació de l’avís legal.

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS
La companyia es compromet a fer tots el possible per evitar qualsevol error en els continguts que puga aparèixer al web. En qualsevol cas, la companyia estarà exempta de tota responsabilitat derivada d’errades eventuals en els continguts del web, sempre que no li siguin imputables.

La companyia no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la companyia, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la companyia.

En cas que al web es presenten enllaços cap a altres llocs d’internet, la companyia no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts. En cap cas, la companyia assumirà responsabilitats pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació que continguen els vincles a altres llocs d’internet.

Aquests enllaços només es proporcionaran per informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de la companyia.